WEDSTRIJD REGLEMENT KNZL

 

LEEFNET

 

Iedere deelnemer moet zich voorzien van DRIE leefnetten, minstens 1,5 m lang.

 

Het is verplicht van bij de aanvang van de wedstrijd reeds 1 leefnet in het water te leggen.

 

Maximum 17 KG PER LEEFNET boven de 17 kg = 10 kg

Boven 18 kg is 0 kg

Voor het leefnet bedoeld voor KARPER is het Max Gewicht 20 KG.

 

De leefnetten dienen verzwaard te zijn, zodanig dat ze niet drijven De leefnetten dienen in het water te blijven tot bij de weging !!

 

Vis overladen in een ander net is verboden gebeurt dit dan telt de gevangen vis van deze reeks niet mee voor de eindrangschikking.

 

De bovenste ring van het leefnet dient zich tijdens het vissen zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak te bevinden.

 

Harde nylon leefnetten en schepzakken zijn verboden.

 

VOEDER + AAS

 

Hierbij telt enkel het volgens de kalender van de KNZL toegestane voeder op de respectievelijke datum en dit zonder uitzondering of mogelijke discussie.

 

Tijdens de wedstrijden ZP is 1.5 kg droogvoeder toegestaan.

 

Er mag dan steeds bijgevoederd worden met lichte voederballen, ALLE kunstaas is toegelaten.

 

Gans de wedstrijd mag er gevoederd worden met maden casters  korrel en mais .

 

Er is geen beperking op maden , casters en rode maden .

 

MAIS is beperkt tot 600 gr per wedstrijd.

 

Boven op het wateroppervlak vissen met korst of brood is niet toegelaten.

 

Bij wedstrijden gevist met maden, mais en casters en of korrel (MMCK) is alle aas toegestaan, uitgezonderd deeg

gemaakt van eender welke korrels , voeders of melen . 

 

Pellets of expanders tot 6mm als haakaas zijn toegelaten bij wedstrijden gevist met MMCK

 

Cuppen tijdens de wedstrijd is toegestaan.

 

Tijdens het cuppen mag zich er slechts 1 hengel boven het water bevinden.

 

Bij wedstrijden gevist met MMCK mag er alleen bijgevoederd worden met korrel gekocht op de club.

 

ALGEMEENHEDEN

 

De lijnaanslag is beperkt tot 3 meter.

 

Het gebruik van vaste elastiek en pulla is toegestaan doch niet verplicht.

 

Het is verboden over helft van de vijver te vissen of de visser naast U te hinderen.

Er wordt steeds recht voor zich uit gevist met een max afwijking van 1 meter links en rechts van de voederplaats.

 

Een vis die tijdens de dril van de haak lost mag nageschept worden.

 

Een vis aan een vreemde lijn gevangen telt niet.

 

Een vis aangeslagen VOOR het eindsignaal moet 15 minuten NA dit signaal op het droge zijn.,

 

Elke visser dient zichzelf te voorzien van een grote onthaak emmer.

 

zo niet wordt hij niet gewogen.

 

De vis dient onthaakt in een met voldoende water gevulde emmer ( ¾)

 

Het is verplicht de vis in het leefnet te zetten met behulp van de schepzak.

 

De schepzak IN het leefnet steken en omdraaien.

 

Dus NIET de schepzak omdraaien BOVEN het leefnet.

 

Windes dienen onmiddellijk te worden teruggezet. Gewicht per winde = 2kg .

 

Indien 1 winde in het net wordt deze winde niet mee gewogen .

 

Indien meerdere windes in het net betekend dit verlies van het totale gewicht van dat net.

 

Dit geld ook voor KARPER.

 

Er wordt steeds gevist met een haak ZONDER WEERHAAK met max. maat 12.

 

Brasem en karper dienen in APARTE leefnetten gezet te worden.

 

Ondiep vissen of “vissen in het zakken”is ten allen tijde verboden.

 

Voor de dobbers is het minimum gewicht 4x16 ofte 0.5gr. De loodzetting is max 40 cm van de haak.

 

KARPER scheppen is toegelaten voor ALLE deelnemers (jun/dame/vet en seniors)

 

Hengels of lijnen mogen NIET door een ander persoon hersteld worden wanneer de visser zelf blijft doorvissen. Indien de visser stopt met vissen, mag een derde persoon de noodzakelijke herstelling van materiaal of lijnen wel uitvoeren

 

Tijdens de pauze is het verboden op de visplaats te blijven, Herstellingen dienen te worden uitgevoerd na het signaal van 16u05.

 

Het bestuur vraagt de vissers hun hengels en ander visgerief tijdens de pauze een beetje te ordenen om beschadiging van materiaal te vermijden tijdens de visweging.

 

Na het eindsignaal van iedere reeks dienen alle deelnemers onmiddellijk te stoppen met vissen.

 

De visplaats dient na de wedstrijd proper achtergelaten te worden.

 

KANTVISSERIJ

 

In de hoeken dient er steeds naar de hoek gevist te worden

 

Bij gewone wedstrijden dient er steeds naar RECHTS in de kant gevist te worden max 1/3 vd afstand tussen de vissers en max 1meter uit de kant 

 

Bij een koppelwedstrijd echter mag er zowel LINKS als RECHTS gevist worden.

 

VISWEGING

 

Elke visser mag aanwezig zijn wanneer de door hem gevangen vis gewogen wordt.

 

Discussie achteraf zal afgewezen worden.

 

CONTROLE

 

Er kan ten allen tijde een controle uitgevoerd worden.

 

Overtreders van het reglement kunnen in sommige gevallen uitgesloten worden en dienen dan onmiddellijk te stoppen.

 

Ze moeten zich dan tevens van de oever verwijderen en worden geschrapt in de uitslag.

 

Van de  deelnemers aan een wedstrijd wordt geacht , dat deze op de hoogte zijn van de reglementen en deze dan ook te zullen naleven.

 

TOESTANDEN NIET IN DIT REGLEMENT VOORZIEN ZULLEN DOOR HET BESTUUR BESLECHT WORDEN; HET BESTUUR VAN KNZL KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN OF DIEFSTAL VAN MATERIAAL.

 

Op de BERNARDIJNENLAAN is de MAXIMUM SNELHEID 30 KM PER UUR !

 

 

 

HET BESTUUR KNZL

 

Versie 1/2020

knzl logo (2)aangepast.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now